zvani un uzzini vairāk 28 64 64 74
zvani un uzzini vairāk 28 64 64 74

Atklāti rezultāti Djūka Universitātē veiktajam pētījumam par autismu

2017. gadā tika uzsākts pētījums, kura mērķis bija izzināt vai nabassaites asins infūzijas var uzlabot autisma spektra traucējumu simptomus maziem bērniem. Pēc pētījuma I un II fāzes, pētījuma rezultāti tika atklāti Pediatrijas Pētījumu datubāzē (The Journal of Pediatrics) 2020. gada jūnijā.

Sākotnējā I fāzes pētījuma stadijā tika pētīti 25 bērni ar autisma spektra traucējumiem, vecumā no 2 līdz 6 gadiem. Šajā fāzē tika secināts, ka aptuveni 70% bērnu novēroja viena vai vairāku autisma galveno simptomu uzlabošanos. Randomizētais placebo kontrolētais II fāzes pētījums, kuru vadīja Dr. Džoanna Kurtzberga un Geraldīne Davsone, tika izstrādāts, lai apstiprinātu I fāzē iegūtos rezultātus, novērojot autologo un alogēno nabassaites asiņu ietekmi uz 180 bērniem.

Bērni, kas piedalījās pētījumā, bija vecumā no 2 līdz 7 gadiem un visiem bija apstiprināta autisma saslimšana bez zināmiem ģenētiskiem cēloņiem. Balstoties uz iepriekšējiem rezultātiem, pēc autologo nabassaites asins infūzijas, vislielākie uzlabojumi tika novēroti bērniem ar neverbālo IQ>70, kā iemesla dēļ pētījumā tika iekļauti bērni, kuru neverbālais IQ nav augstāks par 70.

II fāzes pētījumā 60 bērniem veiktas autologo nabassaites asins infūzijas,  60 alogēno nabassaites asins infūzijas un vēl 60 bērniem tika veikta placebo infūzija. Bērniem, kuri saņēma autologo nabassaites asins infūzijas, šūnu daudzumam bija jābūt 25 miljoniem uz kg bērna svara. Tie bērni, kuriem bija pieejams mazāks asins daudzums, saņēma tās no HLA (jeb audu saderības antigēna) atbilstoša donora.

Nabassaites asins infūziju grupā būtiski uzlabojumi tika novēroti bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, kuru neverbālais IQ>70. Īpaši uzlabojumi tika novēroti komunikācijā, acu izmeklēšanas rezultātos un elektroencefalogrammā.

Kopumā, nebija lielāku ieguvumu alogēno kā autologo nabassaites asins pielietošanā vai otrādi. Taču ir svarīgi atzīmēt, ka autologām nabassaites asinīm ir 100% DNS saderība ar to donoru, ja nabassaites asinis tiek saglabātas privātā cilmes šūnu bankā, dzimšanas laikā, kā rezultātā šīs nabassaites asinis nodrošina perfektu saderību un ātrāku ārstēšanās uzsākšanu, ja tāda nepieciešama nākotnē.

Balstoties uz zināšanām, kas iegūtas šī pētījuma ietvaros, Dr. Džoanna Kurtzberga nesen atklāja II fāzes klīnisko pētījumu, kurā autisma simptomu ārstēšanai pielieto nabassaites audu mezenhimālās cilmes šūnas (MSC). Vairāk informācijas variet atrast šeit.

Avots:
https://parentsguidecordblood.org/en/

Related Posts

Leave a Reply