zvani un uzzini vairāk 28 64 64 74
zvani un uzzini vairāk 28 64 64 74

Apgāžam mītus: grūtniecības sekas uz sievietes smadzeņu darbību

Lai nodrošinātu augļa attīstību, sievietes grūtniecības laikā piedzīvo plašas fizioloģiskas pārmaiņas. Asins plazmas tilpuma pieaugums, sirds izsviedes apjoma palielināšanās, imūnsistēmas pielāgošanās un insulīna jutības pārmaiņas ir tikai dažas no tām.

Grūtniecība ir asociēta arī ar pārejošu un neviendabīgu smadzeņu apjoma samazināšanos. Varētu šķist, ka šis fakts apstiprina pieņēmu, ka sievietes gaidībās ir ar ierobežotu intelektuālo potenciālu. Tādā veidā varētu rasties pamatojums dažādajām klišejām par ierobežoto spēju pieņemt adekvātus lēmumus, taču medicīnisko pētījumu rezultāti liecina par ko citu.

2023.gada jūnijā zinātniskajā žurnālā “ScienceDirect” publicēts raksts par grūtniecības īstermiņa un ilgtermiņa sekām uz smadzeņu darbību. Publikācijā apkopotie pētījumu rezultāti rāda, ka hormonālās svārstības, kas unikālas tikai gaidību laikam, mazina multiplās sklerozes simptomātiku. Hormonu estriolu, kas izdalās tikai grūtniecēm, šobrīd klīniskajos pētījumos pārbauda kā potenciālo medikamentu šīs slimības ārstēšanai abiem dzimumiem. Arī Alcheimera slimības risks ir samazināts sievietēm ar bērniem.

Grūtniecība atšķirīgi ietekmē dažādus smadzeņu apvidus – ir rajoni, kas palielinās apjomā, ir tādi, kas sarūk. Un visas šīs pārmaiņas saistītas ar uzvedības pārmaiņām. Piemēram, smadzeņu tilpuma samazināšanās trešajā trimestrī ir pozitīvi saistītas ar mātes pieķeršanos un atbildes spējām uz bērna vajadzībām.

Šie atklājumi nopietni izaicina ilgstoši valdījušo pieņēmumu, ka “jo vairāk pelēkās vielas, jo labāk”. Jaunākie dati liecina, ka smadzeņu apjoma samazināšanās ne tikai nav saistīta ar ietekmi uz mātes kognitīvajām spējām (intelektu), bet arī pozitīvi ietekmē pielāgošanos bērna vajadzībām.

Savos rakstos jau esam aplūkojuši dažādu neiroloģisko slimību ārstēšanu ar cilmes šūnām (sk. zemāk saites uz mūsu iepriekš publicētajiem rakstiem), un esam priecīgi par zinātnes jaunajiem atklājumiem saistībā ar grūtniecības pozitīvo ietekmi.

Noris pētījums depresijas ārstēšanai ar cilmes šūnām

Pacienti ar multiplo sklerozi saņem cilmes šūnu terapiju jau šobrīd

Nabassaites cilmes šūnu potenciāls psoriāzes ārstēšanā

Cilmes šūnu izmantošana galvas smadzeņu un nervu bojājumu ārstēšanai


https://www.biobank.lv/ozijs-osborns-izmanto-cilmes-sunu-terapiju-parkinsona-slimibas-arstesanai/https://www.biobank.lv/vai-cilmes-sunas-var-izmantot-epilepsijas-arstesanai/

Related Posts

Leave a Reply